Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 92/6/EHS


ES 1992/0006

Směrnice 92/6/EHS stanovuje požadavek, aby vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 byla vybavena zařízeními (systémy), omezujícími jejich maximální rychlost.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  92w6k02w85  

Směrnice stanovuje:

  • požadavek omezení maximální silniční rychlosti vozidel kategorií N2 a  N3  na hodnotu 90 km/h,

  • požadavek omezení maximální silniční rychlosti vozidel kategorií M2 a  M3  na hodnotu 100 km/h.

Směrnice nestanovuje žádné požadavky na technické vlastnosti zařízení pro omezení maximální rychlosti, ale odvolává se na další směrnici 92/24/EHS, která takové technické požadavky stanovuje.

Cena (roč. přístup bez DPH): 90 Kč
Předmět: Montáž zařízení k omezení rychlosti