Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2008/2/ES


ES 2008/0002

Směrnice 2008/2/ES vytváří podmínky pro ES schválení typu systému zemědělského nebo lesnického traktoru - systémem se v tomto případě rozumí vlastnosti přímého výhledu z vozidla i v případě deště nebo zašpinění čelního skla a po jeho očištění stíračem (stírači) 

Integrovaný souborZměnový soubor
08x2

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

 vztažný bod pro výhled,

průhlednou plochu čelního skla,

požadované pole výhledu, jeho přípustné zakrývání,

plochu stíranou na čelním skle stírači,

požadavky na stírače (rychlost stírání).

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 0 Kč
Předmět: Výhled a stírání (traktory)
Poznámka: od 1.5.2008 nahrazuje dokument 74/347/EHS

Přílohy ke stažení