Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2001/85/ES


ES 2001/0085

Směrnice 2001/85/ES vytváří podmínky pro ES schválení typu autobusů, autokarů a minibusů, pro samostatné schválení karosérie takových vozidel jako samostatný technický celek a pro schválení typu vozidla pro dopravu více než osmi osob mimo řidiče s namontovanou karosérií, schválenou jako samostatný technický celek. Směrnice platí pro každé jednopodlažní nebo dvoupodlažní vozidlo kategorie M2 nebo M3, tuhé nebo kloubové.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 01w85k  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje požadavky na:

pevnost nástavby

zkoušku převrácením úplného vozidla

zkoušku převrácením části karoserie 

zkoušku kyvadlem na části karoserie

výpočet celkové energie (E)

rozčlenění hlavních částí nástavby, které absorbují energii

ověření pevnosti nástavby výpočtem

měření uzavíracích sil dveří ovládaných servomotorem

vozidla, která mají kapacitu nepřesahující 22 cestujících

technická zařízení usnadňující přístup osobám se sníženou pohyblivostí

na dvoupodlažní vozidla

uličky

Směrnice dále stanovuje požadavky na:

 • plochu pro cestující,

 • značení ve vozidle pro cestující,

 • zkoušku stability vozidla,

 • ochranu proti nebezpečí požáru,

 • východy z vozidla,

 • vnitřní uspořádání vozidla,

 • umělé osvětlení ve vozidle,

 • kloubovou část kloubových vozidel,

 • řiditelnost kloubového vozidla,

 • zábradlí a držadla,

 • zabezpečení v šachtě schodiště,

 • přihrádky pro zavazadla včetně hlediska ochrany cestujících,

 • poklopy v podlaze, pokud jsou namontovány,

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisem EHK/OSN č. 107.

Cena (roč. přístup bez DPH): 2 970 Kč
Předmět: Vozidla pro dopravu cestujících
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/20099.