Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 93/30/EHS


ES 1993/0030

Směrnice 93/30/EHS má dvě nezávislé části a vytváří podmínky pro ES schválení typu konstrukční části dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla a ES schválení typu systému vozidla - konstrukční částí se zde rozumí zvukové výstražné zařízení a systémem se ropzumí zvukové vlastnosti akustického signálu dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla při užití zvukového výstražného zařízení namontovaného na vozidle

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  93w30k  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

postup laboratorních zkoušek zvukových výstražných zařízení (hladina akustického tlaku, spektrální složení vyzařovaného zvukového signálu, životnost zvukového výstražného zařízení),

vlastnosti užitých měřících zařízení (zvukoměrů),

povinnost označení schváleného zvukového výstražného zařízení  ES značkou schválení,

vlastnosti zvukového výstražného signálu po montáži zvukového výstražného zařízení na konkrétní vozidlo (minimální hladina akustického tlaku.

Cena (roč. přístup bez DPH): 230 Kč
Předmět: Zvukové výstražné zařízení dvou a tříkolových vozidel
Poznámka: od 1.1.2016 zrušeno viz.2013/0168