Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 80/1268/EHS


ES 1980/1268

Směrnice 80/1268/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému vozidla - systémem se zde rozumí systém omezování emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva  motorových vozidel. Směrnice nestanovuje žádné limitní hodnoty, slouží pouze ke zjištění skutečného stavu emisí a spotřeby

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  80w1268k04w3  
 volný    04w3 

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje požadavky na emise CO2 a spotřebu paliva z hledisek:

zkušební podmínky,

vlastnosti referenčních paliv pro měření,

měření emisí CO2 a ostatních emisí sloučenin uhlíku,

výpočet spotřeby paliva.

Cena (roč. přístup bez DPH): 440 Kč
Předmět: Emise CO2 a měření spotřeby
Poznámka: od 2.1.2013 - viz 715r2007 a 692r2008

Přílohy ke stažení