Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 92/24/EHS


ES 1992/0024

Směrnice 92/24/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému vozidla pro omezení jeho maximální rychlosti,samostatného technického celku k omezení maximální rychlosti vozidla.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  92w24k  
volný    04w11
pro abonenty 92w24k04w11  

Směrnice se vztahuje na vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 podle požadavku dříve vydané směrnice 93/6/EHS a stanovuje požadavky:

  • na vlastnosti vozidla, vybaveného zařízením pro omezení jeho maximální rychlosti na hodnotu, stanovenou směrnicí 92/6/EHS,

  • na vlastnosti samostatného technického celku, určeného k omezení maximální rychlosti vozidel, u kterých se omezení požaduje podle směrnice 92/6/EHS.

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje zkoušky a požadavky na:

  • funkce zařízení,

  • životnosti omezovače,

  • klimatotechnologii,

  • odolnosti proti vibracím,

  • odolnosti proti nežádoucím zásahům do nastavení omezovače.

Cena (roč. přístup bez DPH): 550 Kč
Předmět: Systémy omezení rychlosti
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009

Přílohy ke stažení