Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2009/40/ES


ES 2009/0040

Směrnice 2009/40/ES stanovuje požadavek, aby veškerá provozovaná vozidla byla pravidelně podrobována periodickým technickým prohlídkám.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty 09w40k10w48  
 volný   10x48

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

kategorie vozidel podléhajících technickým prohlídkám,

frekvence kontrol

povinně kontrolované položky

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 610 Kč
Předmět: Technické prohlídky vozidel
Poznámka: od 26.6.2009 nahrazuje 96/96/ES

Přílohy ke stažení