Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 93/34/EHS


ES 1993/0034

Směrnice 93/34/EHS stanovuje povinnost ES schválení typu systému dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla (jeho označení povinným štítkem s povinnými údaji)

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 93w34k06w27  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve své příloze tato směrnice stanovuje:

povinnost vybavení motorového vozidla povinným štítkem, který obsahuje tyto povinné údaje:

  • název výrobce,
  • číslo EHS schválení typu (směrnice stanovuje i způsob, jakým musí být toto číslo vytvořeno),
  • identifikační číslo vozidla (VIN kód - Vehice Identification Number),
  • hladinu akustického tlaku stojícího vozidla a otáčky motoru, při kterých se hladina měří,

příklad datového štítku výrobce.

Cena (roč. přístup bez DPH): 150 Kč
Předmět: Povinné štítky dvou a tříkolových vozidel
Poznámka: od 29.12.2009 -viz 2009/139/ES

Přílohy ke stažení