Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 92/23/EHS


ES 1992/0023

Směrnice 92/23/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu konstrukční části - konstrukční částí se zde rozumí pneumatiky pro motorová vozidla a  jejich přípojná vozidla

PřístupIntegrovaný souborKonsolidované znění ke dni 01.01.2006
pro abonenty  92w23k01w43  
volný    1992L0023
pro abonenty 92w23k05w11  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

povinné značení pneumatiky

  • jmenovitou šířkou průřezu,

  • jmenovitým profilovým číslem,

  • typem konstrukce,

  • jmenovitým průměrem ráfku,

  • únosností (indexem únosnosti),

  • kategorií maximální přípustné rychlosti,

  • typem montáže (s duší, bezdušové),

  • určením (např. pro jízdu na sněhu),

  • týdnem a rokem výroby.

Požadavky na měřicí ráfek, 

metodu měření rozměrů pneumatik,

postup provádění výkonových zkoušek zatížením a rychlostí,

změny únosnosti v  závislosti na rychlosti.

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisy EHK/OSN č. 30, 54, 64, 117.

Cena (roč. přístup bez DPH): 2 190 Kč
Předmět: Pneumatiky aut
Poznámka: od 1.11.2017 se ruší -viz 661/2009

Přílohy ke stažení