Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / EU 510/2011


ES 2011/0510

Výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla

Toto nařízení stanoví výkonnostní požadavky na emise CO 2 pro nová lehká užitková vozidla pomocí zlepšení technologií vozidel, jak jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a prováděcími opatřeními k němu, a pomocí inovativních technologií.
Nařízení se vztahuje na motorová vozidla kategorie N 1 definovaná v příloze II směrnice 2007/46/ES s referenční hmotností nepřesahující 2 610 kg a na vozidla kategorie N 1 , na něž je schválení typu rozšířeno podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007 (dále jen „lehká užitková vozidla“), která jsou v Unii registrována poprvé a která nebyla předtím registrována mimo Unii (dále jen „nová lehká užitková vozidla“).

 

Přístup

Dokument

volný 2011r0510
pro abonenty 11r510k14r427
pro abonenty 11r510k14r769
volný 2015CID2250
volný 2015CID2251
volný 2016CID2320
volný 2017R0748
volný 2017CIR1152, 2017CIR1152-oprava
volný 2017R1499

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 310 Kč
Předmět: Výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla