Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2000/30/ES


ES 2000/0030

Směrnice 2000/30/ES stanovuje požadavky, aby v zájmu zvýšení bezpečnosti na silnici a zlepšení životního prostředí, bylo u užitkových vozidel provozovaných na území členských států Společenství důsledněji kontrolováno dodržování technických požadavků směrnice 96/96/ES.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 00w30k03w26  
volný   10x47
pro abonenty 00w30k10w47  

Směrnice stanovuje rozsah silničních kontrol a způsob jejich provedení (vizuální kontrola, popřípadě měření). Kontrola se má týkat:

 • brzdových systémů a jejich částí,

 • výfukového systému,

 • opacity výfukových plynů u vozidel se vznětovými motory,

 • emisí z výfuku u vozidel poháněných benzinem, LPG a CNG),

 • mechanizmu řízení,

 • montáže světelné technicky na vozidle,

 • kol a pneumatik,

 • závěsů kol,

 • viditelných znaků na karosérii,

 • tachografu,

 • omezovače rychlosti,

 • úniku paliva nebo olejů.

Cena (roč. přístup bez DPH): 310 Kč
Předmět: Technické silniční kontroly užitkových vozidel.

Přílohy ke stažení