Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 78/318/EHS


ES 1978/0318

Směrnice 78/318/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému stírání a  ostřikování čelního skla vozidel kategorie M1

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  78w318k06w96  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

postup stanovení H-bodu a skutečného úhlu opěradla sedadla

ověření vzájemné polohy R-bodu a H-bodu a vztahu mezi konstrukčním a skutečným úhlem opěradel sedadla

metodu stanovení rozměrových vztahů mezi základními referenčními značkami vozidla a trojrozměrnou referenční sítí

postup stanovení ploch výhledu na čelních sklech vozidel kategorie M1 ve vztahu k  V- bodům (tj. zorným bodům řidiče)

specifikaci zkušební směsi pro zkoušky systémů stírání a ostřikování čelního skla.

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje nahrazení reálné zkoušky zkouškou virtuální (t.j.kontrolou výkresové dokumentace (výpočetní technikou))

Cena (roč. přístup bez DPH): 720 Kč
Předmět: Stírání a omývání čelního skla
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009