Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 92/21/EHS


ES 1992/0021

Směrnice 92/21/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu vozidla kategorie M1 z  hlediska jeho maximálně přípustných rozměrů a hmotností.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  92w21k95w48  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

maximální rozměry vozidla,

maximální hmotnosti vozidla,

maximální hmotnosti na jednotlivou nápravu,

maximální přípojnou hmotnost

způsob ověření hmotností motorových vozidel kategorie M1

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje, aby tuto zkoušku zajišťoval výrobce (autocertifikace).

Cena (roč. přístup bez DPH): 330 Kč
Předmět: Hmotnosti a rozměry vozidel kategorie M1
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009