Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 70/388/EHS


ES 1970/0388

Směrnice 70/388/EHS má dvě nezávislé části a vytváří podmínkypro ES schválení typu konstrukční části vozidla - zvukového výstražného zařízení a pro schválení typu systému vozidla - zvukových vlastností akustického signálu vozidla při užití zvukového výstražného zařízení namontovaného na vozidle.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  70w388k  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice předepisuje: 

EHS schválení typu zvukového výstražného zařízení (napájení, zkoušky životnosti, akustické zkoušky, vlastnosti    užitých měřících zařízení měření hladiny akustického tlaku, spektrální složení vyzařovaného zvukového signálu,    povinnou značku schválení typu);

Vlastnosti zvukového výstražného zařízení po jeho montáži na vozidlo (Akustické zkoušky, minimální hladina akustického tlaku).

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a  traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisem EHK č. 28.

Cena (roč. přístup bez DPH): 200 Kč
Předmět: Zvuková signalizace
Poznámka: 1.11.2014 -viz 661/2009