Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2009/62/ES


ES 2009/0062 - Registrační tabulky

Směrnice 2009/62/ES stanovuje požadavky na místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

Integrovaný souborZměnový soubor
 2009x62  

Směrnice je jednou ze zvláštních směrnic pro postup ES schvalování typu stanovený směrnicí parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel.

Proto se ustanovení směrnice 2002/24/ES vztahují na tuto směrnici.

Směrnice ve svých přílohách stanovuje:

  • rozměry zadních registračních tabulek
  • minimální a  maximální montážní výšku
  • oblast povinné geometrické viditelnosti zadních registračních tabulek
  • formulář certifikátu dílčího ES schválení typu dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla z hlediska místa určeného pro montáž zadní registrační tabulky
  • zrušení směrnice 93/94/ES
  • srovnávací tabulku této a rušených směrnic
Cena (roč. přístup bez DPH): 0 Kč
Předmět: Zadní reg. tabulky dvou a tříkolových mot. vozidel
Poznámka: od 1.1.2010 nahrazuje dokument 93/94/EHS

Přílohy ke stažení