Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / EU 19/2011


ES 2011r0019

Povinné štítky a nápisy pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a jejich umístění a způsob upevnění.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
volný 19r2011  

Nařízení 19/2011/EU konstatuje, že Nařízením (ES) č. 661/2009 se zrušuje Rady 76/114/EHS, týkající se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění.

Požadavky stanovené v uvedené směrnici jsou převzaty do tohoto nařízení a v případě potřeby jsou pozměněny tak, aby odpovídaly vývoji vědeckých a technických poznatků.

Tento předpis se vztahuje neúplná a úplná vozidla kategorií M, N a O.

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1) „povinným štítkem výrobce“ štítek nebo tabulka připevněná na vozidlo výrobcem, na které jsou uvedeny základní technické údaje nezbytné k identifikaci vozidla a která uvádí pro informaci příslušných orgánů nezbytné informace týkající se maximálních přípustných hmotností;
2) „identifikačním číslem vozidla“ (VIN – vehicle identification number) alfanumerický kód přidělený vozidlu výrobcem za účelem správné identifikace každého vozidla;
3) „typem vozidla“ skupina vozidel, jak je definována v části B přílohy II směrnice 2007/46/ES.

Předmět: Povinné štítky vozidel
Poznámka: viz ES 661/2009

Přílohy ke stažení