Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 70/311/EHS


ES 1970/0311

Směrnice 70/311/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu samostatného technického celku konstrukce řízení vozidla.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  70w311k99w7  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Směrnice ve svých přílohách předepisuje:

Požadavky na brzdné vlastnosti vozidla

Brzdný účinek vozidel, která užívají shodný zdroj energie pro řízení i brzdění

Doplňující ustanovení pro vozidla s pomocným mechanismem řízení (pomocný mechanizmus řízení však není výslovně požadován)

Ustanovení pro přípojná vozidla s čistě hydraulickým převodem řízení

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a  traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisem EHK č. 79

Cena (roč. přístup bez DPH): 440 Kč
Předmět: Řízení
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009