Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 1999/37/ES


ES 1999/0037

Směrnice 1999/37/ES stanovuje požadavky na vlastnosti registračních dokumentů vozidel, které mají být povinně užívány v členských státech EU.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  99w37k03w127  

Tyto dokumenty mohou být vystavovány jako listinný doklad nebo jako čipová karta.

Směrnice stanovuje údaje, které musí být na registračním dokumentu vepsány a  současně stanovuje i jejich povinné umístění.

Směrnice současně stanovuje možné způsoby, kterými musí být registrační dokumenty chráněny před paděláním nebo před změnami zápisů.

Cena (roč. přístup bez DPH): 880 Kč
Předmět: Registrační dokumenty.