Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / EU 1222/2009


ES 2009/1222

Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 09r1222k11r228  
pro abonenty 09r1222k11r1235  

Cílem nařízení 1222/2009 je zvýšit bezpečnost a ekonomickou a environmentální účinnost silniční dopravy prostřednictvím podpory bezpečných pneumatik se sníženou spotřebou paliva a  nízkou hlučností.

Toto nařízení stanoví rámec pro poskytování harmonizovaných informací o parametrech pneumatik prostřednictvím jejich označování, jež umožní koncovým uživatelům, aby při nákupu pneumatik učinili informované rozhodnutí.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

Klasifikaci parametrů pneumatik

Formát značení pneumatik

Postup ověřování

Cena (roč. přístup bez DPH): 670 Kč
Předmět: Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost.