Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / ES 443/2009


ES 2009/0443

Nařízení 443/2009 které stanoví požadavky na emise CO2 pro nové osobní automobily 

PřístupPředmětIntegrovaný soubor
volný Požadavky na emise CO2 pro osobní automobily - poslední integrovaná verze 2009R0443
pro abonenty  Požadavky na emise CO2 pro osobní automobily 443r09k397r13
pro abonenty   443r09k333r14
pro abonenty   443r09k770r14
pro abonenty Sledovaní údajů o registraci 1014r10k396r13
volný Údaje o registraci 63r2011
volný Schvalování inovativních technologií 725ri2011
volný Používání LED diod ke snížení emisí 2013r0128
volný Inovativní technologie Daimler Benz 2013r0451
volný Průměrné specifické emise CO2 2013r0632
volný Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily 2014r0333
volný
 Schválení účinného alternátoru jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2
2015r0295
volný
Schválení solární střechy Asola nabíjející akumulátor jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2
2015r0179
volný

Schválení účinného alternátoru DENSO jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2

2015CID2280
volný

Schválení účinného vnějšího osvětlení společnosti Toyota Motor Europe využívajícího diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

2016CID0160
volný

Schválení motorgenerátoru MELCO jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

2016CID0265
volný

Schválení zásobníku tepelné energie vyvinutého společností MAHLE Behr GmbH & Co. KG jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

2016CID0362
volný

Schválení technologie použité v účinném vnějším osvětlení vozidla využívajícím diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

2016CID0587
volný

Schválení technologie používané ve 12voltových účinných alternátorech jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

2016CID0588
volný Prováděcí rozhodnutí o schválení fotovoltaické střechy nabíjející akumulátor jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 2016CID1926
volný Potvrzení / změna předběžného výpočtu průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů za kalendářní rok 2015 2016CID2319
volný Prováděcí rozhodnutí o schválení dvanáctivoltových účinných motorgenerátorů používaných v osobních automobilech 2017CID0785
volný Prováděcí rozhodnutí o schválení funkce setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh vyvinuté společností BMW AG 2017CID1402
volný

Nařízení o změně přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

2017R1502
volný Oprava nařízení (EU) č.63/2011 s ohledem na (ES) č. 443/2009 2019R0248

Nařízení 443/2009 stanoví výkonnostní požadavky na emise CO2 pro nové osobní automobily s cílem zajistit řádné fungování vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle Společenství, tj. průměrných emisí 120 g CO2/km u nového vozového parku. Toto nařízení stanoví průměrné emise CO2 z nových osobních automobilů ve výši 130 g CO2/km pomocí zlepšení technologií automobilových motorů, jak jsou měřeny v souladu s  nařízením (ES) č. 715/2007 a prováděcími opatřeními k němu, a pomocí inovativních technologií.

Toto nařízení se vztahuje na motorová vozidla kategorie M1 definovaná v příloze II směrnice 2007/46/ES („osobní automobily“), která jsou ve Společenství registrována poprvé a která nebyla předtím registrována mimo Společenství („nové osobní automobily“). 

 

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 510 Kč
Předmět: Emise CO2 pro nové osobní vozy

Přílohy ke stažení