Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / ES 661/2009


ES 2009R0661

Toto nařízení je zvláštním nařízením pro účely postupu Společenství pro schvalování typu motorových vozidel stanoveného směrnicí 2007/46/ES z hlediska všeobecné bezpečnosti.

Pro další naplnění tohoto nařízení přijme Komise další prováděcí opatření. Většina zrušovaných směrnic bude nahrazena odpovídajícími předpis EHK/OSN, uvedenými v návrhu dokumentu, který je také zařazen do dále uvedené tabulky

 

PřístupPředmět/AnotaceIntegrovaný souborZměnový souborZa roč.přístup 
Kč (bez DPH)
volný přístup Poslední integrovaná verze 01.07.2016 2009R0661    
vstup pro abonenty OBECNÉ

661r2009 

prozatím není zapracována změna 2016r1004

661r2009k12r523, 661r09k166r152016r1004

 650,-
volný přístup Odmrazování a odmlžování 2010r0672    
volný přístup Registrační tabulky 2010r1003k15r166  

 

volný přístup Odtahové úchyty 2010r1005    
volný přístup Stírání a ostřikování 2010r1008    
volný přístup Kryty kol 2010r1009    
volný přístup Povinné štítky 2011r0019    
pro abonenty Ochrana proti rozstřiku 2011r0109k15r166    
volný přístup Povinné užívání předpisů EHK/OSN 2011r0407
2012r0523
 EHK předpisy  viz EHK
volný přístup Montáž pneumatik 2011r0458    
volný přístup Indikátor stupňů řazení 2012r0065    
volný přístup Přistup do vozidla a jeho ovládání 2012r0130    
volný přístup Systém nouzového brzdění 2012r0347  2015R0562  
volný přístup Varování při opuštění jízdního pruhu 2012r0351    
volný přístup Hmotnosti a rozměry motorových a přípojných vozidel 2012r1230    

Tímto nařízením není dotčen postup jednorázového a kombinovaného schvalování typu vozidel uvedený v článku 6 směrnice 2007/46/ES.

Pro naplnění tohoto nařízení přijme Komise prováděcí opatření týkající se zvláštních postupů, zkoušek a technických požadavků na schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a konstrukčních částí a samostatných technických celků. Některá prováděcí nařízení již byla přijata a jsou uvedena výše v tabulce. Příslušné dokumenty a jejich anotace jsou publikovány samostatně - přístup viz tabulku výše:

V rámci Společenství budou plně harmonizovány technické požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledně řady bezpečnostních a environmentálních prvků, aby v  jednotlivých členských státech nebyly uplatňovány rozdílné požadavky a aby byla v celém Společenství zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti silničního provozu a  ochrany životního prostředí.

Toto nařízení dále zrušuje:

1.         Směrnice 70/221/EHS, 70/222/EHS, 70/311/EHS, 70/387/EHS, 70/388/EHS, 71/320/EHS, 72/245/EHS, 74/60/EHS, 74/61/EHS, 74/297/EHS, 74/408/EHS, 74/483/EHS, 75/443/EHS, 76/114/EHS, 76/115/EHS, 76/756/EHS, 76/757/EHS, 76/758/EHS, 76/759/EHS, 76/760/EHS, 76/761/EHS, 76/762/EHS, 77/389/EHS, 77/538/EHS, 77/539/EHS, 77/540/EHS, 77/541/EHS, 77/649/EHS, 78/316/EHS, 78/317/EHS, 78/318/EHS, 78/549/EHS, 78/932/EHS, 89/297/EHS, 91/226/EHS, 92/21/EHS, 92/22/EHS, 92/24/EHS, 92/114/EHS, 94/20/ES, 95/28/ES, 96/27/ES, 96/79/ES, 97/27/ES, 98/91/ES, 2000/40/ES, 2001/56/ES, 2001/85/ES a 2003/97/ES se zrušují s účinkem ode dne 1. listopadu 2014.

2.         Směrnici 92/23/EHS s účinkem ode dne 1. listopadu 2017.

 

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 650 Kč
Předmět: Schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků z hlediska obecné bezpečnosti
Poznámka: Zahrnuje 2010/672, 2010/1003, 2010/1005, 2010/1008, 2010/1009, 2011/19, 2011/109, 2011/407, 2011/458, 2012/65, 2012/130, 2012/347, 2012/351, 2012/523, 2012/1230,2016/1004

Přílohy ke stažení