Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / EU 3/2014


EU 2014/0003 - Funkční bezpečnosti vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

Toto nařízení stanoví podrobné technické požadavky a zkušební postupy týkající se funkční bezpečnosti pro schvalování a dozor nad trhem vozidel kategorie L a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla v souladu s nařízením (EU) č. 168/2013 a stanoví seznam předpisů EHK OSN a jejich změny.

Nařízenízměnový dokument

 2014R0003

2016R18242016R1824 oprava

Cena (roč. přístup bez DPH): 0 Kč
Předmět: Funkční bezpečnost vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek
Poznámka: od 1.1.2016 nahrazuje dokument ES 2002/24