Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 74/408/EHS


ES 1974/0408

Směrnice 74/408/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu konstrukční části vozidla - konstrukční částí se zde rozumí sedadlo, jeho ukotvení a popřípadě na něm namontované opěrky hlavy

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  74w408k06w96  05x39

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

požadavky na zkoušky a návod k použití;

postup zkoušky k ověření pohlcování energie;

postupy zkoušek sedadel a/nebo ukotvení;

biomechanická kritéria.

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisy EHK č. 17 a 80

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 170 Kč
Předmět: Pevnost sedadel a jejich úchytů
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009

Přílohy ke stažení