Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 97/24/ES


ES 1997/0024

Směrnice 97/24/ES vytváří podmínky pro ES "dílčí" schválení typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků dvoukolových a tříkolových motorových vozidel. Požadavky na jednotlivé systémy, konstrukční části a samostatné technické celky popisují kapitoly 1 až 12 - viz níže. Požadavky se zobrazí klepnutím na příslušný řádek kapitoly

PřístupPředmětIntegrovaný souborZa roč.přístup 
Kč (bez DPH)
Změnový soubor
volně přístupný

pro abonenty

OBECNÉ

97w24k09w108

150,-

06x120

pro abonenty

Pneumatiky

97w24k06w27-01

 320,-

 06x27

pro abonenty

Osvětlení a svět. signalizace

97w24-02

 5750,-

 

pro abonenty

Vnější výšnělky

97w24k06w27-03

 590,-

 06x27

pro abonenty

Zpětná zrcátka

97w24k06w27-04

 690,-

 06x27

pro abonenty

Plynné emise

97w24k09w108-05
97w24f13r60-05

21900,-

 09x108

pro abonenty

Palivové nádrže

97w24-06

270,-

 

pro abonenty

Neoprávněné úpravy

97w24k06-27-07

2100,-

 06x27

pro abonenty

Elektromag. kompatibilita

97w24-08

 2140-

 

pro abonenty

Hluk a výfukový systém

97w24k09w108-09

1560,-

 09x108

pro abonenty

Spojovací zařízení

97w24-10

 410,-

 

pro abonenty

Kotevníúchyty bezp. pásů

97w24k06w27-11

 8500,-

 06x27

pro abonenty

Zasklení, stírače, ostřikovače

97w24k06w27-12

 420,-6

 06x27

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Směrnice má 12 kapitol, každá z nich stanovuje požadavky pro dále uvedené konstrukční části nebo systémy. Přístup k jednotlivým kapitolám mají oprávnění účastníci (po zaplacení uvedeného poplatku obdrží přístupové jméno a heslo) kliknutím na  označení kapitoly ve výše uvedené tabulce:

  Číslo a název kapitoly
1 Pneumatiky pro dvoukolová a tříkolová motorová vozidla a jejich montáž
2 Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
3 Vnější výčnělky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
4 Zpětná zrcátka dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
5 Opatření proti znečišťování ovzduší dvoukolovými a tříkolovými motorovými vozidly
6 Palivové nádrže dvoukolových a tříkolových motorových vozidel
7 Opatření proti neoprávněným úpravám dvoukolových mopedů a motocyklů
8 Elektromagnetická kompatibilita dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a jejich celků
9 Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém dvoukolových a  tříkolových motorových vozidel
10 Spojovací zařízení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel pro připojení přívěsů
11 Kotevní úchyty bezpečnostních pásů a bezpečnostní pásy pro karosované tříkolové mopedy, tříkolky a čtyřkolky
12 Zasklení, stírače a ostřikovače čelního skla, rozmrazovací, odmlžovací zařízení karosovaných tříkolových mopedů, tříkolek a čtyřkolek

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 150 Kč
Předmět: Části a vlastnosti 2- a 3-kol. vozidel
Poznámka: od 1.1.2016 zrušeno viz.2013/0168

Přílohy ke stažení