Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2000/53/ES


ES 2000/0053

Směrnice 2000/53/ES stanovuje opatření, jejichž cílem je zamezení odpadu pocházejícího z vozidel,

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 00w53k10w115  
volný    11x37
pro abonenty 00w53k11w37  
pro abonenty 00w53k12w28  

 

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Směrnice stanovuje podmínky pro opětné používání, recyklování a jiné formy zhodnocování vyřazených vozidel a jejich součástí  a ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

přípustná místa pro skladování (včetně dočasného skladování) vozidel s ukončenou životností před jejich zpracováním.

přípustná místa pro zpracování, včetně způsobu zpracování dešťové vody z těchto míst.

postupy zpracování k odstranění škodlivých látek z vozidel s ukončenou životností.

postupy zpracování k prosazování recyklování,

materiály a součásti vyňaté z opatření.

Směrnice je zaměřena na ochranu životního prostředí a na zlepšení účinnosti všech hospodářských provozovatelů, kteří se podílejí na životním cyklu vozidel a zejména těch provozovatelů, kteří vstupují přímo do zpracovávání vyřazených vozidel.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 360 Kč
Předmět: Vyřazená vozidla.

Přílohy ke stažení