Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2009/79/ES


ES 2009/0079

Směrnice 2009/79/ES  se vztahuje na zádržná zařízení pro spolujezdce na všech typech dvoukolových motorových vozidel uvedených v článku 1 směrnice 2002/24/ES.

Integrovaný souborZměnový soubor
2009L79  

Tato směrnice se vztahuje na zádržná zařízení pro spolujezdce na všech typech dvoukolových motorových vozidel uvedených v článku 1 směrnice 2002/24/ES.

Postupy pro udělení dílčího ES schválení typu dvoukolového motorového vozidla z hlediska zádržných zařízení pro spolujezdce a podmínky volného pohybu takových vozidel jsou stanoveny v kapitolách II a III směrnice 2002/24/ES.

Pokud konstrukce vozidla umožňuje přepravu spolujezdce, musí být vozidlo vybaveno zádržným zařízením pro spolujezdce, kterým je popruh anebo ruční držadlo nebo ruční držadla. Popruh musí být připevněn k sedadlu nebo k jiným částem spojeným s rámem tak, aby jej spolujezdec mohl snadno uchopit a aby nebyl poškozen svislou silou v tahu 2 000 N. Je-li použito ruční držadlo, musí být umístěno v blízkosti sedadla souměrně k střední podélné rovině vozidla a nesmí být poškozeno svislou silou v tahu 2 000 N.

Cena (roč. přístup bez DPH): 0 Kč
Předmět: Držadla spoloujezdce na motocyklu
Poznámka: od 1.1.2016 zrušeno viz.2013/0168 Nahrazuje směrnici 93/0032