Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 75/443/EHS


ES 1975/0443

Směrnice 75/443/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu vybavení motorových vozidel systémem zpětného chodu a systémem rychloměrného zařízení

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  75w443k97w39  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

požadavky na vybavení vozidla zpětným chodem

požadavky na vybavení vozidla rychloměrným zařízením.

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisem EHK č. 39

Cena (roč. přístup bez DPH): 250 Kč
Předmět: Zpětný chod a rychloměr
Poznámka: d 1.11.2014 -viz 661/2009