Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 96/27/EHS


ES 1996/0027

Směrnice 96/27/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému - systémem se zde rozumí chování nosné konstrukce prostoru pro cestující při bočním nárazu u vozidel kategorie M1 a N1 - směrnice se zrušuje 1.11.2014 - viz 2009r661

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  96w27k  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

technické požadavky a zkoušky (včetně biomechanických kritérií hlavy, hrudníku, pánve a břicha),

postup nárazové zkoušky,

charakteristiky pohyblivé deformovatelné bariéry,

technický popis figuríny pro boční náraz,

instalaci figuríny pro boční náraz,

částečnou zkoušku.

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisem EHK/OSN č. 95

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 110 Kč
Předmět: Boční náraz
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009

Přílohy ke stažení