Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2001/56/ES


ES 2001/0056

Směrnice 2001/56/ES vytváří podmínky pro ES schválení typu  systému - pod pojmem systém se rozumí vozidlo s  namontovaným zařízením pro vytápění a typu konstrukční části vozidla - pod pojmem konstrukční část se zde rozumí zařízení pro vytápění motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
   01w56k04w78  
     06x119
   01w56k06w119  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

Požadavky na systém vytápění odpadním teplem–vzduch

Zkušební postupy pro určování kvality vzduchu

Zkušební postupy pro určování teploty

Zkušební postupy pro určování emisí z výfuku

Požadavky na spalovací topení a na jejich montáž

Bezpečnostní požadavky na spalovací topení a na systémy vytápění spalující LPG

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisem EHK/OSN č. 122.

Cena (roč. přístup bez DPH): 570 Kč
Předmět: Vytápění
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009

Přílohy ke stažení