Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 78/317/EHS


ES 1978/0317

Směrnice 78/317/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému vozidla - systémem se rozumí systému odmlžování nebo odmrazování čelního skla vozidla kategorie M1

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  78w317k  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

 Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

postup stanovení H-bodu a skutečného úhlu opěradla sedadla

ověření vzájemné polohy R-bodu a H-bodu a vztahu mezi konstrukčním a skutečným úhlem opěradla sedadla

metodu stanovení rozměrových vztahů mezi základními referenčními značkami vozidla a trojrozměrnou referenční sítí

postup stanovení ploch výhledu na čelních sklech vozidel kategorie M1 ve vztahu k V-bodům (tj. k zorným bodům řidiče)

vlastnosti zdroje páry pro zamlžení a  zamrznutí čelního skla.

Cena (roč. přístup bez DPH): 600 Kč
Předmět: Rozmrazování a odmlžování
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009