Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2003/37/ES


ES 2003/0037

Směrnice 2003/37/ES je tzv. "rámcovou směrnicí"  a  vytváří podmínky pro ES schválení typu zemědělského nebo lesnického traktoru, přípojného vozidla traktoru nebo výměnného stroje taženého traktorem (Whole Vehicle Type Approval). Směrnice současně ruší dřívější směrnici pro schvalování typu zemědělského nebo lesnického traktoru č. 74/150/EHS. Veškeré odvolávky na směrnici 74/150/EHS ve směrnicích pro systémy, konstrukční části a samostatné celky zemědělských nebo lesnických traktorů, přípojného vozidla traktoru nebo výměnného stroje taženého traktorem se dále rozumí odvolávkami na směrnici 2003/37/ES

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty 03w37k10w22  
volný   10x62
pro abonenty 03w37k10w62  
volný   14x44

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru

Definice vozidel zvláštního určení a požadavky pro schválení typu vozidla  

Platnost jednotlivých směrnic pro vozidla zvláštního určení

Postup při schvalování typu vozidla

Omezení malých sérií

Omezení pro vozidla z výběhu série

Postupy, které je třeba dodržet při vícestupňovém ES schvalování typu

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 800 Kč
Předmět: Schvalování zem. a les. vozidel a strojů
Poznámka: od 1.1.2016 viz. ES 167/2013

Přílohy ke stažení