Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 2006/66/ES


ES 2006/0066 - Akumulátory

Směrnice 2006/66/ES stanovuje požadavky na zacházení s bateriemi a s akumulátory.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
volný 2006L0066 konsolidované znění ze dne 30.12.2013
pro abonenty 06w66k08r763  
volný    09x603
volný    09x851
  viz také 2010r1103  

Směrnice stanovuje:

  • zákaz užívání alkalických manganových baterií pro dlouhodobé užívání v extrémních teplotách a při rázech, pokud mají obsah rtuti větší než 0,05 % hmotnostních,

  • jiných alkalických manganových baterií  s obsahem rtuti větším než 0,025 % hmotnostních,

  • užité baterie musí být označeny údaji:

    • o nutnosti separovaného sběru baterií s ukončenou životností,

    • o možnosti jejich případné recyklace,

    • o obsahu těžkých kovů.

Členské státy musí zajistit opatření pro vhodné zneškodňování baterií s ukončenou životností.

Cena (roč. přístup bez DPH): 330 Kč
Předmět: Akumulátory
Poznámka: od 26.09.2008 nahrazuje dokument 91/157/ES

Přílohy ke stažení