Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 70/220/EHS


ES 1970/0220

Směrnice 70/220/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému vozidla - pod pojmem systém se zde rozumí systém omezování emisí škodlivin z motorových vozidel vybavených zážehovými motory a u motorových vozidel kategorií M1a N1, vybavených i vznětovými motory. Směrnice dále stanovje podmínky schvalování typu náhradního katalyzátoru jako samostatného technického celku.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  70w220k02w80  
pro abonenty  70w220k03w76  
volný   03w0076

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice předepisuje:

Rozsah, definice, žádost o ES schválení typu, udělení ES schválení typu, požadavky a zkoušky, rozšíření ES schválení typu, shodnost výroby a vozidla v provozu, palubní diagnostické systémy  (OBD);

Zkoušku typu I  (ověření průměrných emisí z výfuku po studeném startu);

Zkoušku typu II. Zkouška emisí oxidu uhelnatého při volnoběžných otáčkách;

Zkoušku typu III. Ověření emisí plynů z klikové skříně;

Zkoušku typu VI. Ověření průměrných emisí oxidu uhelnatého a uhlovodíků z výfuku za nízké teploty okolí po studeném startu;

Zkoušku stárnutí pro ověření životnosti zařízení proti znečišťování;

Specifikaci referenčních paliv;

Palubní diagnostiku (OBD) pro motorová vozidla;

ES schválení typu pro vozidlo používající jako palivo LPG nebo zemní plyn s ohledem na jeho emise;

ES schválení náhradního katalyzátoru jako samostatného technického celku.

Cena (roč. přístup bez DPH): 4 120 Kč
Předmět: Emise plynů automobilů M1 a N1
Poznámka: od 2.1.2013 - viz 715r2007 a 692r2008

Přílohy ke stažení