Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 93/29/EHS


ES 1993/0029

Směrnice 93/29/EHS vytváří podmínky pro ES "dílčí" schválení typu systému dvoukolových a tříkolových motorových vozidel z hlediska označování jejich ovládačů, sdělovačů a  indikátorů.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  93w29k00w74  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

soupis ovládačů, sdělovačů a indikátorů, jejichž označení je na vozidle povinné,

vzory značek, které se musí užívat k  označování ovládačů, sdělovačů a indikátorů,

konstrukci základního vzoru pro značky (šablona).

Cena (roč. přístup bez DPH): 480 Kč
Předmět: Ovladače a kontrolky dvou a tříkolových vozidel
Poznámka: od 1.1.2010 - viz 2009/80/ES