Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 74/60/EHS


ES 1974/0060

Směrnice 74/60/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému vnitřních výčnělků motorových vozidel.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  74w60k00w4  

 Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

oblast působnosti,

oblasti nárazu hlavy,

postup pro zkoušení materiálů pohlcujících energii,

postup stanovení H bodu a skutečného úhlu sklonu opěradla sedadla,

metodu měření výčnělků a 

vlastnosti měřicího přístroje.

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a  traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisem EHK č. 21 (s revizí požadavků na poloměr zakřivení výčnělků). Uvažuje se i o možnosti nahrazení reálné zkoušky zkouškou virtuální (t.j.kontrolou výkresové dokumentace (výpočetní technikou).

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 040 Kč
Předmět: Vnitřní výčnělky
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009