Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 78/316/EHS


ES 1978/0316

Směrnice 78/316/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému označování ovládačů, sdělovačů a  indikátorů v motorových vozidlech.

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  78w316k94w53  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

rozsah ovládačů, sdělovačů a indikátorů, jejichž označení je povinné a značky k tomu určené

rozsah ovládačů, sdělovačů a indikátorů, jejichž označení je nepovinné a značky k  tomu určené

základní vzor značek

Poznámka:  Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) uvažuje o zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a o jejím nahrazení předpisem EHK/OSN č. 121.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 380 Kč
Předmět: Systémy označování ovládačů, sdělovačů a indikátorů v motorových vozidlech.
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009