Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 75/323/EHS


ES 1975/0323

Směrnice 75/323/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému, který umožní elektrické připojení osvětlení a světelné signalizace na nářadí, strojích nebo přívěsech, připojovaných ke kolovým zemědělským a lesnickým traktorům

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
 pro abonenty  75w323k  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve své příloze tato směrnice předepisuje:

povinnost vybavení kolového zemědělského a lesnického traktoru pevnou sedmikontaktní zásuvkou podle ISO R1724.

Cena (roč. přístup bez DPH): 110 Kč
Předmět: Vývody el. energie (traktory)