Cesta: Předpisy / EU/EHS/ES Integrované české překlady / 95/28/ES


ES 1995/0028

Směrnice 95/28/EHS vytváří podmínky pro ES schválení typu systému - systémem se zde rozumí vnitřní výbava vozidel, typu konstrukční části vozidla a schválení typu konstrukční částí kterými se rozumí díly, montované do vozidla (sedadla, přepážky, různé materiály).

PřístupIntegrovaný souborZměnový soubor
pro abonenty  95w28k  

Základní principy značení dokumentů a postupu schvalování viz úvodní stránku.

Ve svých přílohách tato směrnice stanovuje:

zkoušku ke stanovení rychlosti hoření materiálů ve vodorovném směru

zkoušku chování materiálů při tavení

zkoušku pro stanovení rychlosti hoření materiálů ve svislém směru

Poznámka: Závěrečná zpráva skupiny Cars21 (která připravuje zjednodušení schvalovacích postupů silničních vozidel a traktorů) navrhuje zrušení této směrnice v blízké budoucnosti a její nahrazení předpisem EHK/OSN č. 118.

Cena (roč. přístup bez DPH): 990 Kč
Předmět: Hořlavost materiálů
Poznámka: od 1.11.2014 -viz 661/2009