Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 013H


 

EHK 013-H Brzdy vozidel kategorií M1 a N1

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILÚ Z HLEDISKA BRZDĚNÍ

Tento předpis platí pro brzdění motorových vozidel kategorií M1 a N1.1)

Oblast působnosti tohoto předpisu nezahrnuje:

- vozidla, jejichž konstrukční rychlost nepřesahuje 25 km/h;

- vozidla zařízená pro řízení invalidy;

- schvalování systémů ESC a BAS vozidla.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

Rev.2 00 8 0 013h080i0 24.11.2009    
  00 9 0 013h090i0 17.03.2010    
  00 10 0 013h0a0i0 09.12.2010    
  00 11 0 013h0b0i0 30.01.2011    
  00 12 0 013h0c0i0 28.10.2011    
  00 13 0 013h0d0i2 13.04.2012    
  00 14 0 013h0e0i0 27.01.2013    
Rev.3 00 15 0 013h0f0i0 13.02.2014 013h0f0-c  
  00 16 0 013h0g0i0 15.06.2015 013h0g0-c  
  00 17 0 013h0h0i0 16.10.2018 2018/8  
  00 18 0 013h0i0i0  24.09.2023 2023/9+para 90  
  01 0 0 013h100i0 09.02.2017 2016/50  01.09.2018
Rev.4 0 0 0   09.02.2017    
  01 1 0 013h110i0 29.12.2018 2018/54  
  01 2 0 013h120i0  30.09.2021 2021/13  
  01 3 0 013h130i0   07.01.2022 2021/73  
  01 4 0 013h140i0  04.01.2023 2022/79 + para. 131  

Předpis EHK č. 13H je přílohou č. 12H  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 706 Kč
Předmět: Brzdění osobních automobilů