Cesta: Předpisy / Periodické technické prohlídky vozidel - Dohoda 1997) - D / D 002


D 002

Návrh pravidla 2 stanovuje Jednotná ustanovení pro periodické kontroly kolových vozidel z hlediska jejich technické způsobilosti k provozu.

SérieDoplněkOpravaIntegrovaný soubor
      D002
      D002a1

Návrh pravidla 2 stanovuje Jednotná ustanovení pro periodické kontroly kolových vozidel z hlediska jejich technické způsobilosti k provozu.

Pravidlo se vztahuje na kolová vozidla  pro dopravu cestujících kategorií M2 nad 3,500 kg a M3, nákladní vozidla kategorií  N2 a N3, a přípojná vozidla kategorií  O3 a O4, užívaná v mezinárodní dopravě. Smluvní strany mohou ale rozhodnout o tom, že uvedené požadavky se vztahují i na vozidla, užívaná při vnitrostátní dopravě.

Vozidla, na která se vztahují tato opatření, absolvují technickou prohlídku popsanou v příloze pravidla

Po prohlídce se vyhovění nejméně ustanovením této přílohy potvrdí Mezinárodním osvědčením o technické prohlídce.

Prohlídka zahrnuje:

  • Identifikaci vozidla
  • Zařízení brzd
  • Řízení
  • Výhled
  • Světelné zařízení a části elektrického systému
  • Nápravy, kola, pneumatiky, zavěšení
  • Podvozek a spoje na podvozku
  • Ostatní výbavu
  • Doplňující kontrolu vozidel pro komerční dopravu cestujících.

Periodická prohlídka se provádí jeden rok po první registraci a potom každoročně u vozidel registrovaných ve státech, ve kterých se aplikují pro schválení typu veškeré odpovídající EHK/OSN předpisy nebo ES/EU směrnice.

U států, které tak neaplikují, je prohlídka požadována pro první registraci

Cena (roč. přístup bez DPH): 750 Kč
Předmět: Návrh - Periodické kontroly vozidel

Přílohy ke stažení