Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 0


 EHK 0  Schvalování vozidla jako celku

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO MEZINÁRODNÍ SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA JAKO CELKU (IWVTA)

Tento předpis se vztahuje vozidla kategorií  M1.

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný dokument

Platnost od /

Schváleno WP 29

Změnový dokument

Povinnost, pro nové typy vozidel nebo jejich části od 

  0   neuvedeno 2015/68  
  0 0 0   neuvedeno 2017/104  
  0 0 0 000000i0 19.07.2018 2017/108   
  0 0 0 000100i0  15.10.2019        2018/82  

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 913 Kč
Předmět: Schvalování vozidla jako celku