Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 0


 EHK 0  Schvalování vozidla jako celku

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO MEZINÁRODNÍ SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA JAKO CELKU (IWVTA)

Tento předpis se vztahuje vozidla kategorií  M1.

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný dokument

Platnost od /

Schváleno WP 29

Změnový dokument

Povinnost, pro nové typy vozidel nebo jejich části od 

  0   neuvedeno 2015/68  
  0 0 0   neuvedeno 2017/104  
  0 0 0 000000i0 19.07.2018 2017/108   
  0 1 0 000010i0  29.05.2020 2019/74  
 1 1 0 0 000100i0  15.10.2019        2018/82  
  1 1 0 000110i0  29.05.2020 2019/75  
 2 2 0 0 000200i0 29.05.2020 2019/76        
 3 000300i0 10.06.2021 2020/101  
  4 0 0 000400i0 22.06.2022 2021/84  
 4 4 1 0 000410i0  08.10.2022 2022/2  

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 913 Kč
Předmět: Schvalování vozidla jako celku