Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 000


EHK 000  Schvalování vozidla jako celku

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO MEZINÁRODNÍ SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA JAKO CELKU (IWVTA)

Tento předpis se vztahuje vozidla kategorií  M1.

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný dokument

Platnost od /

Schváleno WP 29

Změnový dokument

Povinnost, pro nové typy vozidel nebo jejich části od 

  0   neuvedeno 2015/68  
  0 0 0   neuvedeno 2017/104  
  0 0 0 000000i0 19.07.2018 2017/108   
  0 1 0 000010i0  29.05.2020 2019/74  
 1 1 0 0 000100i0  15.10.2019        2018/82  
  1 1 0 000110i0  29.05.2020 2019/75  
 2 2 0 0 000200i0 29.05.2020 2019/76        
 3 000300i0 10.06.2021 2020/101  
  4 0 0 000400i0 22.06.2022 2021/84  
 4 4 1 0 000410i0  08.10.2022 2022/2  
  5 0 0 000500i0 05.06.2023 2022/111  
  6 0 0 000600i0  15.06.2024 2023/90  

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 004 Kč
Předmět: Schvalování vozidla jako celku