Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / NOVÉ VZÁJEMNÉ REZOLUCE (M.R.)


Vzájemná rezoluce M.R. dohod z roku 1958 a z roku 1998

M.R.1

Soubor

Popis

Platí od / Schváleno v AC.1

2022/141   Dodatek 1                                                                        změnový dokument M.R.1

M.R.2

Soubor  

Popis                                                         

Platí od / Schváleno v AC.1

2015/110 Definice pohonných jednotek vozidla

 návrh 

2019/71 Zmena 1 změnový dokument
Cena (roč. přístup bez DPH): 811 Kč
Předmět: Nové vzájemné rezoluce MR