Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 138


EHK 138 - Tichá silniční vozidla

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ TICHÝCH SILNIČNÍCH VOZIDEL Z HLEDISKA JEJICH SNÍŽENÉ SLYŠITELNOSTI

Tento předpis se vztahuje na elektrifikovaná vozidla kategorií M a N, která jsou schopna jet v normálním režimu, zpět nebo vpřed s alespoň jedním rychlostním stupněm, bez motoru s vnitřním spalováním v činnosti, z hlediska jejich slyšitelnosti.

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 0 0 v překladu 05.10.2016 návrh překladu předpisu ES  
  00 1 0   10.10.2017 2017/6  
  01 0 0   10.10.2017 2017/7  
  01 1 0   11.01.2020 2019/55   
  01 2 0   03.01.2021 2020/71 
 
  01 3 0   24.09.2023 2023/3  

Předpis EHK č. 138 je přílohou č. 137 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 110 Kč
Předmět: Tichá silniční vozidla