Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 143


 EHK 143 Dodatečně instalované systémy pro dvojí palivo HDDF-ERS

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ DODATEČNĚ INSTALOVANÝCH SYSTÉMŮ K PŘIZPŮSOBENÍ MOTORŮ VELKÉHO VÝKONU NA DVOJÍ PALIVO (HDDF-ERS),

URČENÝCH PRO VZNĚTOVÉ MOTORY VELKÉHO VÝKONU A PRO TĚŽKÁ VOZIDLA

Tento předpis platí pro dodatečně instalované systémy k přizpůsobení motoru na dvojí palivo (HDDF-ERS), určené k montáži do vozidel kategorií M a N

vybavených motory schválenými podle požadavků řádků B2 nebo C tabulek 1 a 2 v odstavci 5.2.1 předpisu č. 49 ve znění jeho série změn 05.

 

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

        návrh 19.06.2017 2016/110  
    1 0 143010i0 10.02.2018 2017/66  

 Předpis EHK č.143 je přílohou č. 142  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 331 Kč
Předmět: Schvalování dodatečně instalovaných systémů k přizpůsobení motorů velkého výkonu na dvojí palivo (HDDF-ERS), určených pro vznětové motory velkého výkonu a pro těžká vozidl