Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 135


 EHK 135 Boční náraz na sloup (PSI)

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA JEJICH VLASTNOSTÍ PŘI NÁRAZU NA SLOUP 

Tento předpis platí pro:

- vozidla kategorie M1 s celkovou hmotností vozidla do 3500 kg; a

- vozidla kategorie N1, kde ostrý úhel alfa (α), měřený mezi vodorovnou rovinou procházející středem přední nápravy, a úhlovou příčnou rovinou procházející středem přední nápravy a R-bodem sedadla řidiče jak je znázorněno níže, je nižší než 22,0 °; nebo poměr mezi vzdáleností od R-bodu sedadla řidiče ke středu zadní nápravy (L101-L114) a vzdáleností mezi středem přední nápravy a R-bodem sedadla řidiče (L114) je menší než 1,30.

- ostatní vozidla kategorie M a kategorie N s celkovou hmotností vozidla až do 4 500 kg mohou být také schválena na žádost výrobce.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný dokumentPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 0     15.06.2015 2014/79  
  00 1     29.01.2016 2015/54  
  00 2 0   29.05.2020 2019/110  
 1 01 0 0 135100i0 29.01.2016 2014/80  
  01 1 0 135110i0 25.08.2016 2015/71  
  01 2 0 135120i0  29.05.2020 2019/111  
  01 3 0 135130i0  22.06.2022 2021/157  
  02 0 0   schváleno WP.29 2022/71  
Cena (roč. přístup bez DPH): 1 056 Kč
Předmět: Boční náraz na sloup