Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 134


EHK 134  Pohon vozidel vodíkem

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL A JEJICH ČÁSTÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTNÍCH VLASTNOSTÍ VOZIDEL PRACUJÍCÍCH S VODÍKEM A PALIVOVÝMI ČLÁNKY

Tento předpis platí pro:

- Část I – Úložné systémy stlačeného vodíku u vozidel používajících jako palivo vodík, z hlediska jejich bezpečnostních vlastností.

- Část II – Specifické konstrukční části systémů k uložení stlačeného vodíku u vozidel používajících jako palivo vodík, z hlediska jejich bezpečnostních vlastností.

- Část III – Vozidla, používající jako palivo vodík, kategorií M a N, která obsahují úložný systém stlačeného vodíku, z hlediska jeho bezpečnostních vlastností.

RevizeSérieDoplněk Oprava Integrovaný dokumentPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 134000i0 15.06.2015    
  00  134010i0  20.01.2016 2015/53  
  00 2 0 134020i0 09.02.2017 2016/39  
  00 3 0 134030i0 19.07.2018 2017/127  
  00 4 0 134040i0  22.06.2022 2021/123  
  00 5 0 134050i0  05.01.2024 2023/52  
  01 0 0 134100i0  07.01.2022 2021/65   
  01 1 0 134110i0  22.06.2022 2021/124  
  01 2 0 134120i0  05.01.2024 2023/53  
  02 0 0 134200i0  15.06.2024 2023/110  

 Předpis EHK č. 134 je přílohou č. 133 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 646 Kč
Předmět: Pohon vodíkem