Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 133


EHK 133  Recyklovatelnost motorových vozidel

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Z HLEDISKA JEJICH OPĚTNÉ POUŽITELNOSTI, RECYKLOVATELNOSTI A VYUŽITELNOSTI

Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorií M1 a N1a na nové součásti těchto vozidel.

Tento předpis se nevztahuje na:

- vozidla zvláštního určení;

- vozidla kategorie N1 vyráběná ve více stupních za předpokladu, že základní vozidlo splňuje požadavky tohoto předpisu;

- vozidla vyráběná v malých sériích do 1000 kusů ročně prodaných v Členské zemi Dohody 1958.

RevizeSérie změnDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od 

  00     133000i0 17.06.2014 2013/125  
  00 1 0 133010i0 22.06.2022 2021/135  

Předpis EHK č. 133 je přílohou č. 132 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 399 Kč
Předmět: Recyklovatelnost motorových vozidel