Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 132


EHK 132  Klasifikace, hodnocení a schvalování dodatečně instalovaných zařízení na omezování emisí

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ DODATEČNĚ INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (REC) PRO TEŽKÁ NÁKLADNÍ VOZIDLA,

ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ TRAKTORY A NESILNIČNÍ MOBILNÍ STROJE VYBAVENÉ VZNĚTOVÝMI MOTORY

Tento předpis se vztahuje na dodatečně instalovaná zařízení na omezování emisí (REC) určená k instalaci:

- na vozidlech kategorie M2, M3 a N 1 a jejich vznětových motorech, s výjimkou vozidel schválených podle nařízení č. 83;

- na vznětových motorech s netto výkonem vyšším než 18 kW, ale nepřesahujícím 560 kW, instalovaných v nesilničních mobilních strojích, provozovaných při proměnné rychlosti;

- na vznětových motorech s netto výkonem vyšším než 18 kW, ale nepřesahujícím 560 kW, instalovaných v nesilničních mobilních strojích, provozovaných při konstantní rychlosti;

- na vznětových motorech s netto výkonem vyšším než 18 kW, ale nepřesahujícím 560 kW, instalovaných ve vozidlech kategorie T.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný dokumentPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich částí od 

  00 0 0 132000i0 17.06.2014    
1 01 0 0 132100i0 22.01.2015 132100-c  
  01 1 0 132110i0 28.05.2019 2018/151  

 Předpis EHK č. 132 je přílohou č. 131 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 609 Kč
Předmět: Schvalování dodatečně instalovaných zařízení na omezování emisí