Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 127


EHK 127  Ochrana chodců

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI CHODCŮ

Tento předpis se vztahuje na motorová vozidla kategorie M1 a N1.

Avšak vozidla kategorie N1, kde je poloha bodu R řidiče buď před přední nápravou nebo v podélném směru dozadu od její příčné osy maximálně o 1100 mm, jsou vyjmuta z požadavků tohoto předpisu.

Tento předpis se nevztahuje na vozidla kategorie M1 s maximální hmotností přesahující 2 500 kg a která jsou odvozená od vozidel kategorie N1 a kde je poloha bodu R řidiče buď před přední nápravou nebo v podélném směru dozadu od její příčné osy maximálně o 1100 mm; na vozidla těchto kategorií mohou smluvní strany nadále používat požadavky již platné pro tento účel v době přistoupení k tomuto předpisu.

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 0 1 127001i0 17.11.2012 2014/37  
1 01 0 0 127100i0 22.01.2015 2014/38  01.09.2017
  02 0 0 127200i0 18.06.2016 2015/99  31.12.2017
  03 0 0   schváleno WP.29 2022/70  

 Předpis EHK č. 127 je přílohou č. 126 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 628 Kč
Předmět: Ochrana chodců při jejich střetu s vozidlem