Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 130


EHK 130  Varovný systém při opuštění jízdní drách (ldws)

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Z HLEDISKA JEJICH VAROVNÉHO SYSTÉMU PŘI OPUŠTĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU

Tento předpis je určen pro varovné systémy při opuštění jízdního pruhu pro vozidla kategorií M2, N2, M3 a N3.

RevizeSérie změnDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový soubor  

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 0 0 130000i0 09.07.2013    
  00 1 0 130010i0 08.10.2016 2016/6  
  01 0 0   22.09.2024 2024/10  

 Předpis EHK č. 130 je přílohou č. 129 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 787 Kč
Předmět: Varovný systém při opuštění jízdního pruhu